Belgrade Food Show

branislav-raketic

Branislav Raketić

govornik

Rukovodilac Grupe za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vlada republike Srbije

Branislav Raketić je šef grupe za kvalitet, deklarisanje i označavanje hrane pri Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije.

U okviru Ministarstva, od 2013. godine, na brojnim pozicijama radi na primpremi i usklađivanju regulative sa EU u sferi nacrta za kvalitet poljoprivrednih proizvoda i prehrambenih sirovina, institucionalnom uspostavljanje politike kvaliteta hrane (izuzev vina i alkoholnih pića) – zaštićena oznaka porekla, zaštićena geografska oznaka,  zagarantovano tradicionalni specijalitet i organski proizvod – kao i na saradnji između nadležnih organa, uspostavljanju sistema kontrole i nadgledanja tržišta itd.

Takođe je sarađivao i sa Ministarstvom trgovine na razvoju nacionalnih standarda za brojne grupe hrane i pića.

Od 2017. radi kao tvining savetnik za Delegaciju evropske komisije u Republici Srbiji na jačanju kapaciteta implementacije i daljeg razvoja pravnih okvira u oblasti organske proizvodnje i politike kvaliteta hrane.