Belgrade Food Show

Boris Pašalić

govornik

Ministar, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Republika Srpska

Rođen je 13. oktobra 1974. godine u Banjoj Luci.

Osnovnu i srednju školu završio je u Čelincu, nakon čega upisuje Poljoprivredni fakultet u Banjoj Luci, gde je 2000. godine diplomirao. Iste godine zasniva radni odnos na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Banjoj Luci, gde je biran u zvanje asistenta. Magistarski rad je odbranio 2005. godine, a doktorsku tezu 2010. godine na istom Fakultetu. Nakon izbora u zvanje asistenta, biran je u zvanja viši asistent, docent i vanredni profesor. Autor je većeg broja naučnih i stručnih publikacija.

Od 2013. godine obavlja funkciju pomoćnika ministra u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske, dok je funkciju Ministra preuzeo od decembra 2019. godine.

Oženjen je i otac je dvoje djece.

Po nacionalnosti je Srbin.