Belgrade Food Show

vesna-raca

Vesna Raca

govornik

Pomoćnik direktora, Turistička organizacija Srbije

Vesna Raca rođena je 07. avgusta, 1960. godine u Topoli.

Diplomirala je na Ekonomskom fakultetu u Beogradu.

Pre stupanja na dužnost pomoćnika direktora u Turističkoj organizaciji Srbije 2008. godine stekla je bogato iskustvo u privatnom sektoru. Usavršila se u poslovima grafičko-izdavačke delatnosti. Obavljala je dužnost zamenika direktora Politika a.d., a bila je i urednik ekonomskog mesečnika EU market.

Bila je narodni poslanik u Skupštini Republike Srbije, kao i član Gradskog veća u Skupštini grada Beograda, zadužena za pitanja urbanizma i imovinsko pravne poslove.