• Vuka Karadžića 49, Brestovac, Leskovac, Srbija
  • 063487844
  • markovic.stevica@originalsrbija.org
  • www.leskovackiajvar.org.rs
  • Stevica Marković
  • Standard:

Leskovački ajvar
Naziv projekta:
Postupak registrovanja imena porekla
poljoprivredno-prehrambenog proizvoda
“Leskovački ajvar”

Projekat je realizovan podsticajnim sredstvima u okviru konkursa koje je raspisalo Ministrastvo poljoprivrede R.Srbije i korišćenjem podsticajnih sredstava za unapređenje poljoprivredno-prehrambenih proizvoda sa geografskim poreklom u 2008. godini i učešćem ostalih partnera .
Nosilac projekta:
Savez zemljoradničkih zadruga Jablaničkog i
Pčinjskog okruga, Srbija
Partneri:
Regionalna privredna komora Leskovac, Srbija
Komora za industriju, poljoprivredu i zanatstvo Siene, Italija
QualiVita Fondacija, Italija
Icaro – Kortona, Italija
Institut A.Vegni – Kortona, Italija
Ministrastvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije

Od 25. – 28.2.2008. – Početak saradnje RPK Leskovac, Saveza zemljoradničkih zadruga Jablaničkog i Pčinjskog okruga i Privredne komore Sijene – poseta srpske delegacije Italiji .
25.9.2008. – Stručno predavanje u RPK Leskovac na temu „SERTIFIKACIJA I ZAŠTITA TRADICIONALNOG POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENOG PROIZVODA IMENOM GEOGRAFSKOG POREKLA“ – Seminar sa ciljem prenosa iskustava italijanskih partnera u oblasti prerade i proizvodnje tradicionalnih proizvoda u EU.
Oktobar 2008. – Prezentacija „francuskog“ modela sertifikacije i sistema kontrole kvaliteta proizvoda, kao i primere dobre prakse o zaštiti francuskih i drugih, svetski poznatih „brendova“ – kompanija ECTI.
Od 7. – 9.4.2009. – Studijska poseta delegacije u sastavu članova Inicijativnog odbora Udruženja, predstavnika medija i predstavnika projektnog tima Sijeni i Kortoni, Toskana .
Poljoprivredni proizvodjači paprike i preradjivači imali su prilike da se upoznaju sa primerima dobre prakse već sertifikovanih poljoprivrednih proizvoda na području Toskane .
Studijska poseta obuhvatila obilazak Poljoprivrednog Instituta A.Vegni u Kortoni, poljoprivrednu farmu kompanije “Omega” i vinariju “Enoteca” koja proizvodi vrhunska sertifikovana vina .
Službena poseta završena sastankom u Privrednoj komori Sijene na kome su, pored ostalog, predstavljeni rezultati dotadašnjih projektnih aktivnosti i precizirani naredni koraci u daljoj realizaciji procesa sertifikacije .
Zajednički nastup i promocija “Leskovačkog ajvara” na Sajmu Etno-hrane 2008 u Beogradu.
Internacionalni projektni tim predstavio projekat u Palati Federacije na internacionalnom stručnom skupu “Kvalitet prehrambenih proizvoda u odnosu naoznaku geografskog porekla i tradiciju u južnoj i istočnoj Evropi”, kojem su prisustvovali prestavnici 11 zemalja.
Projekat “Leskovački ajvar” predstavljen u decembru 2008.godine na stručnom skupu “Značaj zaštite geografskog porekla” organizovanog od strane Instituta za prehrambene tehnologije Univerziteta u Novom Sadu, Fruška Gora .
Od 12. – 14.2.2009. – Učešće poljoprivrednih proizvodjača i promocija “Leskovačkog ajvara” na 5. Medjunarodnom sajmu brendova u Beogradu, uz podršku Ministrastva trgovine, turizma i usluga RS, PKS i Saveta stranih investitora .
Udruženje “Leskovački ajvar” formirano na Osnivačkoj skupštini 19.3.2009.
28.8.2009. Udruženje “Leskovački ajvar” registrovano kod Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu .
27.11.2009. Zavodu za intelektualnu svojinu Beograd predat zahtev za uspostavljanje geografske oznake sa elaboratom .
Početkom marta 2011. godine Elaborat dobio pozitivnu ocenu Zavoda za intelektualnu svojinu i upućen na odobrenje Ministarstvu poljoprivrede RS.
29.3.2011. predat zahtev i dokumentacija vezana za statut uskladjen sa novim zakonom o udruženjima Agenciji za privredne registre .

12.5.2011. doneto zvanično Rešenje zavoda za intelektualnu svojinu Beograd o registraciji oznake geografskog porekla “Leskovački domaći ajvar” kao IME POREKLA.

22.6.2011 – Podnet Zahtev za medjunarodno registrovanje oznake geografskog porekla imena porekla u skladu sa Lisabonskim aranžmanom o međunarodnom registrovanju imana porekla – Zavodu za intelektualnu svojinu i Ministarstvu poljoprivrede.
13.12.2011. godine doneto je Rešenje Zavoda za intelektualnu svojinu br. 6031/11 O-01/11/5 od 13.12.2011. kojim je priznat Udruženju „Leskovački ajvar“ status ovlašćenog korisnika imena porekla „Leskovački domaći ajvar“ za period do 13.12.2014.

24.2.2012. godine , uplaćena taksa WIPO u iznosu od 500 švajcarskih franaka i dostavljena potrebne dokumentacija,

5.4.2012. godine , Leskovački domaći ajvar je dobio sertifikat o registraciji geografske oznake porekla – imena porekla od Svetske organizacije za intelektualnu svojinu iz Ženeve – Švajcarska, Registracija izvršena preko Lisabonskog aranžmana .
( WIPO – World intellectual property organization, No. 909 AO 904 (RS) Geneva April 5, 2012, )