• Carice Milice 129, Futog, Srbija
  • 0607040602
  • vujacic.vuk@originalsrbija.org
  • originalsrbija.org
  • VUK VUJACIC
  • Standard:

Original Srbija je od svog osnivanja 2015. god bio motivaciona snaga i pokretač organizovanja i predstavljanja organizacija i udruženja koja se bave proizvodnjom proizvoda sa oznakom geografskog porekla. Inspirisan je rezultatima i aktivnostima sličnih saveza i asocijacija u drugim zemljama.
Original Srbija je koncipiran kao platforma za saradnju i zajedničku promociju proizvoda sa poreklom, i unapređenje položaja i uslova rada proizvodjača tradicionalnih proizvoda u Srbiji, što je do sada potvrđeno učešćem na sajmovima, manifestacijama, promotivnim aktivnostima i informisanjem kroz zajednički web sajt www.originalsrbija.org