• Gornji Ocaus bb , Teslić, Republika Srpska
  • 065329349
  • monsprodukt@gmail.com
  • http://www.monsprodukt.com/
  • Miroslav Klječanin
  • Standard:

Mons Produkt, je farma alpskih koza sa mljekarom za preradu kozjeg mlijeka i proizvodnju mliječnih proizvoda vrhunske kvalitete. Nalazi se na planini Očauš, opština Teslić, 60-ak km udaljena od Banja Luke. Koze pasu na pašnjacima od 800 do 1393 m n/v, što njihovom mlijeku daje izuzetan kvalitet. Sama proizvodnja kao i smještaj koza je na 860m n/v. Koze se svaki dan izvode na ispašu.