• Prnjavor 10A, Trstenik, Republika Srbija
  • +381 69 633 670
  • jrtempo@jrtempofoods.rs
  • www.jrtempofoods.rs
  • Rodoljub Jovanović
  • Standard:

    • BIO,
    • ISO22000,

Kompanija „JR TEMPO foods“ započinje svoj razvojni put 2000. godine kao porodična kompanija porodice Jovanović koja ima dugogodišnje iskustvo u primarnoj proizvodnji maline i kupine. Tada je otvoren mali pogon od 50 tona za zamrzavanje voća koji je kapacitetom podmirivao potrebe. Početkom 2005. godine, kompanija menja svoju orijentaciju ka razvoju i vertikalnoj diverzifikaciji. Sedište kompanije je u Trsteniku u regionu centralne Srbije koji je prepoznat po tradicionalnoj poljoprivrednoj proizvodnji čiji geografski položaj, kontinentalna klima, optimalne temperature i količine padavina utiču na činjenicu da se kvalitet voća proizveden na ovom području ističe u odnosu na voće proizvedeno u drugim delovima sveta.
Kompanija „JR TEMPO foods“ predstavlja visokoprofesionalnu kompaniju sa ogromniim iskustvom u oblasti prerade organskog i konvencionalnog voća, osmotskog sušenja voća kao i proizvodnje voćnih vina, koje omogućava rast i razvoj kako na domaćem, tako i na inostranom tržištu. Kompanija „JR TEMPO foods“ poseduje standard o bezbednosti hrane ISO 22000. U sklopu kompanije nalaze se skladište od 1300 tona kapaciteta, proizvodni pogon za osmotsko sušenje voća koje na domaćem i inostranom tržištu nastupa pod robnom markom „Green Goody“, kao i „Vinarija TEKOVINA“ koja proizvodi najkvalitetnija voćna vina koja ponosno predstavljaju ovu kompaniju.

The Company „JR TEMPO foods “was founded in 2000 as a family business of the Jovanovics’ family, who have been growing raspberries and blackberries for decades. The first step was putting into operation 50-ton refrigerating facility, whose capacity met the needs of the grown fruit. In 2005, the Company changed the structure aimed at further development and vertical diversification. The Company has its registered office in Trstenik, in central Serbia, the area traditionally well-known for farming, whose location, the continental climate, optimal temperatures and precipitation make the produce from this area superior in quality to those grown in other areas.
The Company „JR TEMPO foods“ is a highly-professional business experienced at processing of organic and conventionally-grown fruit, osmotic fruit dehydration and production of fruit wines, which allows the Company to grow in both the domestic and international markets. The company „JR TEMPO foods“ has obtained the ISO 22000 food safety standard. The company has a 1300-ton warehouse, osmotic fruit dehydration facilities, such fruit being known as „Green Goody“ Trade Mark in the domestic and international markets, and “TEKOVINA Winery”, producing superb-quality fruit wines, the pride of the Company.