• s. Draslajca , Struga, Makedonija
  • 00389 78 609 766
  • biomelanprodukt@hotmail.com
  • http://www.biomelan.com/
  • Maja Miloshevska
  • Standard:

    • HACCP,

Biomelan produkt je kompanija koji proizvodi sok od organske aronija bez dodatka na sećera, vode i konzervansa. Hladno presovani i pasterizovani sokovi. Sirovina je iz sopstvene proizvodnje, koja je zasađena na 7,5 ha.