Lokacija

belgrade-food-show-venue

Crowne Plaza, Vladimira Popovića 10, Beograd

Za sve dodatne informacije pošaljite e-mail na adresu: info@apsf.rs